Thursday, January 11, 2007

Apologies to all English-speakers...

..this here is going to be a bit more about the Swedish language. See, every year the Swedish Language Board gives out a list of new words that have been incorporated into the Swedish language.

Personal favourites this year have to be:

flexidaritet: kombination av solidaritet och flexibilitet, slagord i centerpartiet; 2006
genuskänslig: uppmärksam på skillnader i villkoren för kvinnor och män; 2006
latteliberal: alltför liberal; oäkta liberal
sverka
: klaga på inköpt vara som man är missnöjd med; bildat till Sverker Olofsson i tv-programmet Plus
tjejkött: kött som tjejer brukar föredra (kyckling, kalkon)

For the full list, please visist this page. Fun stuff :)

1 comment:

Qtea said...

Hee, some of these are real jewels of creativity. Latteliberaali or flexidariteetti wouldn't sound too bad in Finnish either :P.